วิสาหกิจชุมชนริช 865 จับมือ ทต.บ้านฉาง จัดงานสตรีทฟู้ด ชิม-ช้อปสินค้า OTOP บรรยากาศสุดชิลริมชายหาดพยูน กระตุ้นการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหาดพยูน ลานหน้าสะพานมังกร หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายกิติพงษ์ อุระวัฒน์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยว Landmark บ้านฉางแห่งใหม่ภายใต้งาน "สตรีทฟู้ดแอทหาดพยูน" ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริช 865 เทศบาลตำบลบ้านฉางและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ร่วมพิธีเปิด
.
ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยเป็นธีมงานไชน่าทาวน์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มีสถานที่เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ โดยส่งเสริมชาวบ้านในชุมชนให้มีอาชีพ มีรายได้ เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอาหาร Street Food คุณภาพดีราคาเหมาะสมและเป็นการช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือนด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนอำเภอบ้านฉาง โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริช 865 ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกเดือนโดยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดธีมงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในทุกเดือนอีกด้วย
.
Cr. facebook fanpage ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง https://www.facebook.com/prdrayong/posts/pfbid02eRRXfurHjM3QgqouwMVHqd9ahw7Wuczz6kTLJ1o2APzygWgpPGdtcoSbtmQTjyEKl