พาณิชย์จันทบุรี จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 งวดที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่กำกับดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดจันทบุรี” ตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 งวดที่ 1 จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมากกว่า 80 รายการ ลดราคาสูงสุดถึง 80%

โดยมีสินค้าไฮไลท์ที่จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ได้แก่ หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 160 บาท น่องไก่ติดสะโพก กิโลกรัมละ 65 บาท ไข่ไก่ เบอร์ M แผงละ 95 บาท และน้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 17.00 น. วันละ 8 จุด จุดละ 3 วัน รวม 160 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี โดยในวันนี้จัดจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

Cr. facebook fanpage สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี https://www.facebook.com/moc.chanthaburi/posts/pfbid029rUroGn35M9yc99DDw7LSSw6HQQiacTbdcWAKRAGiewnWrpoMu5MWzCYLBh1Mbr2l