สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลตรุษจีน ตามโครงการพาณิชย์ลดราคา LOT 23 ตรุษจีนปีกระต่ายทอง ปี 2566

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด และผู้ประกอบการค้า จังหวัดตราด ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสินค้าในเทศกาลตรุษจีน ตามโครงการพาณิชย์ลดราคา! LOT 23 ตรุษจีนปีกระต่ายทอง ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ตลาดสดซอยไร่รั้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

โดย จังหวัดตราด ได้มีผู้ประกอบการค้าในตลาดสดซอยไร่รั้ง บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาตราด บริษัท เอก–ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด สาขาตราด เข้าร่วมโครงการฯ จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่คนไทยเชื้อสายจีนใช้สำหรับการไหว้เจ้า เช่น ไก่ต้มสุกรวมเครื่องใน, ไก่สด, ชุดไหว้ตรุษจีน, ผลไม้ และอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 20 มกราคม 2566 เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เช่น การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

Cr. facebook fanpage สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด https://www.facebook.com/prdtrad/posts/pfbid02FrKGU1FKmmtcW5bWZiG9Ez2LcYjrJ4vwo1qFx5PM3zM4WfFrxjkqk3C4Zxv5xjLyl